<%} %>
Özellİkler

Personel Yönetimi

Optimum koordinasyon ve verimlilik sağlayarak personel profillerini, programları ve uygunluk durumunu kolaylıkla yönetin.

cover-bgcover-fd

Vardiya atama ve yönetme

Dengeli bir iş yükü ve kaynakların verimli kullanımını sağlayarak, uygunluklarına göre personel üyelerine iş vardiyaları tahsis edin.

  • Dengeli iş yükleri

  • Artan çalışan memnuniyeti

  • Verimli kaynak kullanımı

cover-bgcover-fd

Verimli kaynak kullanımı

Çifte rezervasyondan kaçınmak ve iyi organize edilmiş bir ekip sürdürmek için çalışan programlarını ve izin isteklerini takip edin.

  • Çifte rezervasyondan kaçının

  • İyi organize edilmiş ekip

  • Doğru zamanlama

cover-bgcover-fd

Çalışan performansını takip edin

İyileştirme alanlarının belirlenmesine yardımcı olarak ve en iyi performans gösterenleri ödüllendirerek personel üretkenliğini ve performansını değerlendirin.

  • Hedeflenen iyileştirmeler

  • Performans değerlendirmeleri

  • En iyi performans gösterenlerin tanınması

tracking-thumb